Χασαποσέρβικος.

7Ο χασαποσέβικος ή σέρβικος που κι η ονομασία του ακόμα δείχνει την προέλευσή του, είναι ένας γρήγορος ρυθμός και παρουσιάζει ενδιαφέρoν μόνο απ’ τη μεριά της δεξιοτεχνίας των εκτελεστών και του χορευτή. Το χασαποσέρβικο αποτελεί μετασχηματισμένο και διευρυμένο χορευτικό μοτίβο του χασάπικου, που επηρεάστηκε από τις μουσικές επιδράσεις, άλλων λαών της βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι λαοί αυτοί ταξίδευαν στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα λιμάνια της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης για λόγους εμπορικούς ή επαγγελματικούς. Περιπλανώμενοι μουσικοί, πολλοί εξ αυτών ήταν τσιγγάνοι που έπαιζαν στα καφέ-αμάν, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις της μουσικής, αλλά και του χορού των λαών της περιοχής. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τι ποιανού λαού μουσική επηρέασε ποιόν. Ο τύπος αυτού του γρήγορου χασάπικου μοιάζει δομικά με τον χασάπικο, αποδίδεται με μέτρο 2/4 και πολύ γρήγορη ρυθμική αγωγή 140- 160 χτύπων ανά μέτρο μουσικής. Το βασικό μοτίβο του κατά διαστήματα παρουσιάζεται παραλλαγμένο, αλλά ταυτόχρονα συντονισμένο με μοτίβα που μοιάζουν σε αυτά των χορών των Σέρβων, των Ρουμάνων και των Σλάβων της Ανατολικής Ευρώπης. Ο χασαποσέρβικος είναι αναμφισβήτητα, χορός σλαβικής προέλευσης. Δεν είναι τυχαίο που ο χασαποσέρβικος μοιάζει με κοζάκικος χορός. Ο Χασαποσέρβικος έχει πολλές ομοιότητες με τον χασάπικοΣτο ρεμπέτικο τραγούδι οφείλει το χασαποσέρβικο όπως και το χασάπικο, την εξέλιξή του. Ο χασαποσέρβικος σαν χορός χορεύεται πολύ εύκολα από οποιονδήποτε, εύκολα μπορεί κάποιος που δεν τον γνωρίζει καθόλου να τον ακολουθήσει, σε αντίθεση με τον χασάπικο. Γενικά θεωρείται πολύ εύκολος χορός με πολύ εύκολο ρυθμό. Μόνο η μεγάλη επιδεξιότητα των χορευτών, σε πολύπλοκες χορευτικές κινήσεις εντυπωσιάζει τον θεατή. Χαρακτηριστική περίπτωση, τα γρήγορα μέρη από το συρτάκι. Πολλοί μπερδεύουν τον χασαποσέρβικο με το συρτάκι και τον χασάπικο, ιδίως οι ξένοι που αποκαλούν και τους δύο αυτούς χορούς συρτάκι, λόγω της δημοφιλίας του στο εξωτερικό